GENERELLE BESTEMMELSER VEDRØRENDE OPSTALDNING

OG RIDNING PÅ JONSTRUPGÅRDEN

 

 

Åbningstider:                   Hverdage                            07:00 – 21:30

                                           Lør, søn- og helligdage      07:00 – 20:00

 

Har man ekstraordinært brug for at komme udenfor normal åbningstid, skal dette koordineres med Gert og Susanne, som bor på Jonstrupgården.

 

Som pensionær på Jonstrupgården kan man frit ride i skovene tilhørende Jonstrupgården. 

Skovene vil enkelte dage være lukket for ridning grundet jagt.

 

Rygning er kun tilladt udendørs.

 

Vask af hove skal foregå i vandspiltov eller udendørs. Strigleplads og vandspiltov skal rengøres umiddelbart efter brug. 

 

Som pensionær kan man enten vælge fællesflok (stor flok eller vallak flok) eller enkeltfold (1-3 heste sammen som trækkes ud for hånd). Der skal skrives på tavlen, hvis hesten skal være inde fra fold. Husk at skrive dag efter hestens navn. Såfremt man henter en hest i foldtiden og nabo hesten bliver urolig skal denne også ind. Foldtider kan blive ændret såfremt vejret er dårligt. Hvis vejret er godt, må man i weekenden godt lukke sin hest ud om eftermiddagen, men det skal være når alle heste er inde og der skal spørges om lov. I dette tilfælde skal det altid være på hestens normale fold. 

 

Ferielukning 2-3 uger hver sommer. Man kan i denne periode vælge om hesten skal være inde som normalt eller ude på døgnfold.  Ønskes hestene inde er det som selvpasning. Der vil blive hængt en seddel op, hvorpå de pensionærer der ønsker hesten inde og i normale rutiner stemmer om, hvorvidt hestene skal passes med fodervagter delt mellem hinanden, eller om vi skal ansætte en feriepasser. Beløbet for begge uger er typisk 3-400 kr. hvis vi skal ansætte en til at passe hestene. 

 

Heste må ikke efterlades i ridehuset, på strigleplads eller i vandspiltov uden opsyn.

Det er ikke tilladt at lukke hest løs i det nye ridehus. I det gamle ridehus skal hesten i longe før og efter løbetur.

 

Det 1.ridehuskort er obligatorisk, hvis mere end en person benytter hesten kræves 2. ridehuskort. 

Ryttere hvis hest/pony ikke er opstaldet på Jonstrupgården har mulighed for at købe ridehuskort/undervisning. Ridehuskortet kan benyttes når der ikke foregår undervisning i ridehuset. Det er ikke tilladt at opholde sig i staldene, med udefra kommende heste. 

Medlemskab af Midtsjællands Rideklub er obligatorisk for ryttere der benytter Jonstrupgården. Det forventes at man i konkurrencer starter for MSR. Se rideklubbens hjemmeside msrklub.dk angående indmeldelse i klubben.

 

Pensionærer/parter udfører selv kalkning og oliering af boks i maj måned, materialerne leverer vi. Er det ikke gjort udføres det for pensionærs regning. Pensionærer der står opstaldet på Jonstrupgården skal deltage i arbejdsweekend der arrangeres af Midtsjællands Rideklub en gang om året minimum en dag. Er man forhindret bliver man tildelt en anden opgave, svarende til cirka seks timers arbejde (som på arbejdsweekend).

 

Regler for selvmugning:

Ønsker man selvudmugning må der kun muges onsdag og lørdag, al halm skal sorteres fra og lægges tilbage i boksen, det våde i madrassen fjernes ca. engang om ugen. Gødningen skal placeres under presenning på møddingspladsen og ikke på cementfortovet. Gang, møddingsplads og værktøj rengøres efter brug og man må ikke selv tage halm. Hvis hesten står på spåner, kan tages klatter hver dag, man flytter selv presenning. Såfremt der er børn der ikke overholder disse regler, er det forældrenes ansvar. Se anvisning på whiteboard-tavlen.

 

Ønskes undervisning eller træning af hesten forestås dette af Jonstrupgården.

 

Heste opstaldes på hesteejerens regning og risiko. Hesteejeren er ansvarlig for evt. skader, hesten måtte forvolde i og udenfor stalden. Vær opmærksom på at ansvarsforsikring er lovpligtig for hesteejere. 

Eventuelle forsikringer for elever, privatryttere og privatheste må de pågældende personer selv drage omsorg for.

 

Det er normalt ikke muligt at få skiftet gamacher, klokker, grimer m.m. ved foldudlukning.

I særlige tilfælde, kan det lade sig gøre mod ekstra betaling.

 

Hunde må ikke medtages i stalde og skal i øvrigt føres i snor.

 

Når man rider i ridehusene eller på banen foran haven, skal man umiddelbart efter ridtet fjerne gødning og placere det i trillebøren. Der rides udenom gødningen indtil den er fjernet.

Hvis trillebøren er fyldt, skal den tømmes i møddingen.  

 

Det er obligatorisk at deltage i gødningsanalyse/ormekur efter Jonstrupgårdens anvisning.

 

Alle heste opstaldet på Jonstrupgården skal være chipmærket og udmeldt af fødekæden.

 

Det er hesteejerens ansvar at hestens pas er tilstede ved hesten.

 

Regler for sadelrum:

Der må ikke blandes eller opbevares foder i sadelrummet. Der må ikke være mere i skabene end dørene kan lukkes. På sadelknagen må der være en sadel med underlag samt et skridttæppe. Der må ikke placeres ting oven på skabet. Borde og håndvask ordnes efter brug. Overskydende slobber mash samt rengøring af slobber mash beholder/spand, må ikke hældes i afløbet.

 

Regler for opbinding:

Klatter fjernes og der fejes efter hovrensning. Strigler fjernes inden du rider. Hesten skal i boks før eller lige efter afsadlning, da den tisser indenfor de første minutter. Dækkener tages af og opbevares i boks mens du rider.

Er der kø til striglepladserne skal man enten sadle op i boksen eller skrive sig på ventelisten på whiteboard-tavlen, da der kan opstå en farlig situation, hvis der kommer uro i køen. 

 

 

Regler for nye bokse:

Der må ikke hænge dækkener eller andet på boksen. Evt. Saltsten hænges på muren. Hvis hesten bider efter forbipasserende, skal lem i boksdør lukkes.

 

Regler for foder rum:

Der er mulighed for at leje en container og tilhørende spand. Det er ikke tilladt at have andet i foderrummet

 

Opsigelse af leje:

Der er 1 måneds opsigelse for parter, undervisning og hestepension til den 1. i en måned.

Fraflyttes hesten inden månedens udgang, tages på ferie eller kursus, refunderes der ikke i pensionsbetaling og udlejer kan benytte boksen. Ønskes boksen reserveret efter opsigelsesperioden, kan dette ske for prisen på bokslejen.